Presidenta Dilma Rousseff recebe cumprimentos durante chegada a Roma