Protestos anti-Dilma na Cinelândia

  481
  Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil (17/03/2016)
  Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil (17/03/2016)

  17/03/2016 – Rio de Janeiro – RJ, Brasil –  Na noite de quinta-feira (17) manifestantes pró-impeachment tomaram a Cinelândia no Rio de Janeiro.

  Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil (17/03/2016)
  Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil (17/03/2016)
  Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil (17/03/2016)
  Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil (17/03/2016)
  Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil (17/03/2016)
  Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil (17/03/2016)
  Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil (17/03/2016)
  Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil (17/03/2016)
  Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil (17/03/2016)
  Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil (17/03/2016)
  Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil (17/03/2016)
  Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil (17/03/2016)
  Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil (17/03/2016)
  Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil (17/03/2016)